Personální poradenství

EIS - Electro Inspection Services s.r.o.

EIS - Electro Inspection Services s.r.o.

Technickí poradenství v oblasti elektroinstalací, elektrických zařízení, pracovních strojů a strojních zařízení, ochrany objektů před bleskem, kvalifikace obsluh a údržby Vypracování dokumentace k ochraně před výbuchem (DOPV) Posouzení dokumentace k ochraně před výbuchem (DOPV) Protokoly o určení vnějších vlivů Posouzení místních provozních bezpečnostních předpisů (MPBP) Vypracování místních provozních bezpečnostních předpisů (MPBP) Vypracování protokolů o zjištění rizik strojních zařízení Vypracování protokolů o zjištění rizik strojních zařízení - podklady pro vydání ES prohlášení o shodě Kontrola projektoví, technickí a provozní dokumentace Inspekce vyhrazených elektrických zařízení (VEZ) před uvedením do provozu Pravidelní inspekce stavu vyhrazených elektrických zařízení (VEZ) Měření kvality elektrickí energie školení, semináře a kondiční školení

Tel.:
E-mail: info@eisinspekce.cz

více informací