Základní kynologická organizace ČKS Kadaň

Posláním svazu je prostřednictvím svých orgánů, organizačních jednotek a jejích členů zabezpečovat a provádět kynologickou činnost.Tato činnost musí být prováděna v souladu s cíli a posláními FCI a zahrnuje zejmína sportovní výcvik a chov psů, jejich organizování, řízení, provádění, financování, hospodaření, evidenci, reprezentaci, jakož i publicitu a propagaci jejích výsledků. Základní kynologická organizace (dále jen "ZKO") je základním článkem organizační struktury svazu. Členoví v ní organizují svoji zájmovou sportovní činnost ve smyslu těchto stanov. ZKO rozhoduje o všech otázkách, týkajících se jejich činnosti, pokud těmito stanovami a rozhodnutím vyšších orgánů není určeno jinak.


Důležité informace Základní kynologická organizace ČKS Kadaň
Adresa Polní 1898 432 01 Kadaň | MAPA
Telefon 728134426 předseda
Email zko.kadan@seznam.cz
Internetové stránky www.zkokadan.estranky.cz
IČO: 61343005
Povozní doba Denně odpoledne asi od 15.30 hod.
V neděli 9 - 11 h. výcvikový kurz pro nečleny ZKO.

.............