Domov pro seniory v Perninku ,p.o

Domov pro seniory v Perninku, p.o. poskytuje sví služby za finanční podpory Karlovarskího Kraje.


Důležité informace Domov pro seniory v Perninku ,p.o
Adresa Nádražní 268 362 36 Pernink | MAPA
Telefon 777 112 785, 736 650 067,
Email reditel@domov-pernink.cz
Internetové stránky http://www.domov-pernink.cz/
IČO: 71175199
Povozní doba Dle domluvy.

.............